VINATOP

Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Vinatop

Hạng mục:

Thiết kế logo công ty

Thiết kế name card

Thiết kế tiêu đề thư

Thiết kế phong bì thư

Thiết kế hóa đơn

Thiết kế thiệp mời tham dự hội chợ

Thiết kế Catalogue men màu Vinatop