THĂNG LONG

Công ty CP đầu tư South Thăng Long hoạt động trong lĩnh vực xây dựng - lắp ráp - cho thuê nhà xưởng, và container.

Với định hướng phát triển rõ ràng và gắn liền với ngành nghề kinh doanh cốt lõi hiện tại, South Thăng Long muốn xây dựng một logo thể hiện rõ quan điểm phát triển đó.

Từ hình khối và màu sắc của logo, bộ Stationary dần hoàn thiện, cùng với cuốn catalogue chào hàng của doanh nghiệp. Goldidea đã chuẩn bị tất cả đã sẵn sàng cho hành trình trinh phục của South Thăng Long