NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Báo Năng Lượng Việt Nam là một tờ báo đặc biệt với ý tưởng xây dựng một tờ báo cung cấp các thông tin, những báo cáo, những phân tích thuần túy về năng lượng từ Việt Nam cho tới khu vực và thế giới.

Đối với việc thiết kế logo, không chỉ thể hiện ngành nghề cũng như vai trò và vị thế thương hiệu, logo còn phải thể hiện được chiến lược phát triển trong tương lai, tầm nhìn và sứ mệnh của tờ báo với năng lượng quốc gia.

Goldidea đã thiết kế logo Báo Năng Lượng Việt Nam thể hiện trọn vẹn các mục tiêu riêng, thể hiện một thương hiệu phát triển trọn vẹn và bền vững.