HITECHCONS

Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hitechcons Việt Nam

Các hạng mục thiết kế thương hiệu do Goldidea đã thiết kế:

Thiết kế logo công ty xây dựng Hitechcons:

Thiết kế name card

Thiết kế phong bì thư

Thiết kế tiêu đề thư