AVINAIAFC

Là một thương hiệu Kiểm Toán, tính chính xác trong logo được đặt lên hàng đầu. Các nét kẻ sắc được đan vào nhau hình thành biểu tượng về ngòi bút sắc trên trang giấy - một đặc trưng ngành nổi bật của Avina.

Chữ A được cách điệu từ chữ cái đầu tiên của tên thương hiệu, lại tương ứng như hình ảnh mũi tên của sự phát triển mạnh mẽ...

Các hạng mục thiết kế thương hiệu Goldidea đã thực hiện:

Thiết kế logo kiểm toán Avina

Thiết kế bộ Stationary

Thiết kế bìa báo cáo

Thiết kế kẹp file/ folder